Палети

Машини за палети

Проектираме и конструираме машини за изработка и обрабоване на палети.

Двойнообрязващ циркуляр за палети
Надлъжен циркуляр
Пендула за палети
Пендула за трупчета на палети
Обрязване ъгли на палети
Печатане и фрезоване на палети